Lånebelopp -
Ränta -
Återbetalningstid -
Räntekostnad -
Totalkostnad -

Om du har annuitet bestämmer man ett belopp, annuiteten, som räcker till både räntan på skulden och amortering. Om räntan inte ändrar sig blir den totala månadskostnaden samma vid varje betalningstillfälle. Eftersom annuiteten är lika stor vid varje tillfälle består den i början av lånets löptid till större delen av ränta och till en mindre del av amortering. Mot slutet av löptiden när skulden har blivit mindre utgör räntan en mindre del av annuiteten och amorteringen en större del. Amorteringen ska vara så stor att lånet kommer att vara helt avbetalat när lånets löptid är slut.

Månad Månadskostnad Amortering Räntekostnad Skuldsaldo Betalad Ränta